Disclaimer

Huygens Financiële Diensten stelt alles in het werk om deze site goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Maar wij garanderen niet dat de site altijd toegankelijk is en goed functioneert. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat doordat de site verminderd of tijdelijk niet functioneert of die op een andere manier wordt veroorzaakt door het gebruik van het internet, of hiermee te maken heeft.